Praksa

Investicijom u znanje gradimo ljude, a dijeljenjem znanja pravimo korak ka postizanju velikih uspjeha. Izuzetno vrednujemo i podstičemo prenos znanja, kako među zaposlenima unutar kompanije, tako i među budućim kolegama koji prave prve poslovne i karijerne korake. Pružamo mogućnost studentima i mladim talentima za realizaciju stručne prakse u skladu sa potrebama biznisa, a neki od praktikanata na obostrano zadovoljstvo postaju i članovi našeg tima.

Iskustva praktikanata

Pred kraj redovnih studija postao sam svjestan činjenice da će mi nakon okončanja fakulteta za dalji rad biti neophodno određeno radno iskustvo koje kroz redovan plan i program studiranja nisam mogao da steknem. Na internet stranici arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta vidio sam oglas za stručnu praksu u odjeljenju za prostorno uređenje i izgradnju u kompaniji Mozzart, na koji sam se odmah prijavio. Nakon procesa selekcije koji se sastojao od intervjua i stručnog testiranja moja tromjesečna praksa mogla je da počne. Na samom početku prakse menadžer porstorne izgradnje i uređenja, Bojan Đurić inače moj mentor, me je uveo u procese rada i delegirao mi je prve radne zadatke. Tokom prakse imao sam priliku da uradim 8 samostalnih projekata koji su za mene u tom trenutku predstavljali veliki izazov. Od prvog dana mog rada u Mozzartu svi zaposleni su me srdačno prihvatili i dali mi do znanja da su spremni da mi pomognu u bilo kom trenutku. Veoma sam zadovoljan odnosom koji imam sa svojim kolegama.

Sticajem određenih okolnosti i povećanjem obima posla moja stručna praksa je prerasla u stalni radni odnos i sada sa zadovoljstvom mogu da kažem da sam već 6 mjeseci dio  velike i uspješne porodice Mozzart.