Moguće je prekinuti

Osim po društvenoj odgovornosti, Mozzart prepoznaju i po izuzetno odgovornom pristupu prema igračima. Najviše se zalažemo da naša industrija bude precizno zakonski regulisana, pokušavamo da utičemo da bude još bolje uređena, sve u cilju zaštite igrača i bezbjednog priređivanja igara na sreću. Zajedno sa Asocijacijom legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS), pokrenuli smo projekat “Moguće je prekinuti”. U okviru ove akcije, zaposleni su prošli edukaciju u prepoznavanju simptoma zavisnosti od igara na sreću. U skladu sa međunarodnim standardima, dobili su individualne sertifikate. Takođe, sertifikati se nalaze u svim kompanijskim poslovnicima čije je osoblje završilo pomenutu edukaciju.