Automati

Casino Managment System je napredan softverski sistem koji omogućava administraciju, izvještavanje i kontrolu svih ključnih segmenata vezanih za aparate, a koji su neophodni za nesmetano poslovanje jednog slot kluba-kazina ili teritorijalno razuđenog sistema, kakav je Mozzart. Implementacijom više odvojenih sistema u jednu cjelinu dobija se jednostavan, prilagodljiv upravljački sistem koji korisniku pruža kompletan uvid i sve neophodne upravljačke poluge od administracije, preko finansija, do statistike i kontrole. Na ovaj način korisnik je u stanju da donosi prave odluke u razumnom roku i prati njihove efekte i rezultate.

Aparati

Trenutno poslujemo sa preko 3.000 igračkih mjesta aparata (3.838) na 450 lokacija Srbije. I ponudi imamo aparate najnovije generacije najpoznatijih svjetskih proizvođača - Novomatic, IGT, EGT, Merkur, Konami. Jedinstven JP sistem sa tri lokalna i dva globalna JP sa iznosima koji će zadovoljiti sve igrače.