ISO/IEC 27001:2013 Sistem upravljanja bezbednošću informacija

Za sledeće aktivnosti: Priređivanje igara na sreću, u skladu sa Izjavom o primenjivosti od 08.07.2019. godine.