Ruka prijateljstva za najmlađe: Mozzart podržao Dječiju kuhinju u Lukavcu

Ruka prijateljstva za najmlađe: Mozzart podržao Dječiju kuhinju u Lukavcu

Besplatan obrok i topla riječ mogu nahraniti ne samo stomake već i srca ljudi, upravo ovim se vodila i kompanija Mozzart koja je ruku prijateljstva pružila Dječijoj javnoj kuhinji u Lukavcu. Zahvaljujući njihovom zalaganju, hrana svakodnevno stiže do 425 korisnika među kojima je i 185 djece.

Javnu kuhinju osnovalo je 2017. godine Udruženje Altruista „Ruke prijateljstva“ kako bi pružili pomoć najranjivijim članovima zajednice. Kada su počeli sa radom, primijetili su da se sve veći broj ljudi, posebno djece, starijih osoba, samohranih roditelja i beskućnika suočava sa nedostatkom hrane i ekonomskim teškoćama.

Naš cilj je osigurati da svaki korisnik dobije hranu koja mu je potrebna da prebrodi teškoće s kojima se suočava. Neki od naših korisnika dolaze lično po hranu, dok drugima dostavljamo ako nisu u mogućnosti doći, kao što su starije osobe ili osobe s invaliditetom“ - istakla je Selma Zukić, potpredsjednica Udruženja Altruista „Ruke prijateljstva“, Lukavac.

S vremenom su prepoznali da potreba za podrškom u ishrani nije ograničena samo na djecu, već i na odrasle osobe koje se suočavaju sa sličnim izazovima. Stoga su proširili usluge kako bi obuhvatili sve socijalno ugrožene grupe u zajednici, pružajući hranu i podršku onima koji je najviše trebaju.

„Finansiranje našeg rada ostvarujemo zahvaljujući donacijama građana, podršci lokalnih organizacija i institucionalnoj podršci lokalnih vlasti. Međutim, kako su potrebe za pomoć u ishrani sve veće, suočavamo se s izazovima u obezbjeđivanju dovoljnih resursa. Donacija kompanije Mozzart nije samo materijalna podrška, već i simbol solidarnosti i brige za socijalno ugrožene grupe u našoj zajednici. Ona nam daje nadu i motivaciju da nastavimo sa našim radom i pružanjem podrške onima koji je najviše trebaju“ dodaju u ovom udruženju.